Za glasovnu sirenu sa bljeskalicom koja se može ugraditi I na zidu I na plafonu, Siemens sada ima 7 novo dostupnih jezika pored već 15 dostupnih. Svi jezici uključuju poruke za evakuaciju za protivpožarni sistem, hitnu evakuaciju, upozorenje, testiranje, prekid uzbune. Novi jezici: Mađarski, Rumunski, Bugarski, Makedonski, Srpski+Hrvatski, Slovenački I Grčki.

● Adresabilni (FDnet/C-NET)
● U skladu sa standardom EN 54-3
● Napajanje I kompunikaciju dobija se preko petlje FDnet/C-NET
● Podesivi nivo zvuka do max. 99DbA
● Dodatni glasovni izlazi za: FDS225-x, FDS227-xx, and FDS227-xx-C:
– 15 jezika integrisano u uredjaj, dodatni jezici se mogu naruciti
– Svaka glasovna poruka može biti emitovana na dva uzastopna jezika
– Max. sedam dozvoljenih dogadjaja

● Dodatni tipovi sirena: FDS226-xx, FDS227-xx, and FDS227-xx-C:
– U skladu sa standardom EN 54-23
– Crveni  ili bijeli LED sa 4 podesiva inteziteta svijetlosti
● Svi uređaji imaju svoje adrese I mogu se konfigurisati nezavisno jedan od drugoga.

Glasovna sirena (FDS225-R, FDS225-W)

Omogućavaju alarm u adresabilnom sistemu za otkrivanje preciznog mjesta nastanka požara. Svi uređaji imaju svoje adrese I mogu se konfigurisati nezavisno jedan od drugoga. Pored toga, uređaji mogu emitovati unapred snimljene glasovne poruke. Za više informacija pogledajte data sheet ‘Standard voice messages’.


Sirena sa bljeskalicom (FDS226-RW, FDS226-WW, FDS226-RR, FDS226-WR)

U slučaju alarma za požar, uređaji aktiviraju I zvučni I vizuelni signal alarma (sa LED lampicama koje trepte). Svi uređaji imaju svoje adrese I mogu se konfigurisati nezavisno jedan od drugoga. Dostupni su uredjaji sa crvenim ili bijelim LED-om.


Voice sounder beacon (FDS227-RW, FDS227-WW, FDS227-RR, FDS227-WR)

Omogućavaju zvučni/vizuelni/glasovni alarm u adresabilnom sistemu za otkrivanje preciznog mjesta nastanka požaral. Dostupni su uređaji sa bijelim ili crvenim LED bljeskalicama.

Pored toga, uređaji mogu emitovati unapred snimljene glasovne poruke:
● 15 standardnih jezika je integrisano u uređaje.
● Standardne glasovne poruke mogu biti unaprijed snimljene za pet događaja na svim omogućenim jezicima (poruke za evakuaciju za protivpožarni sistem, hitnu evakuaciju, upozorenje, testiranje, prekid uzbune).
● Svaka glasovna poruka može biti emitovana na dva uzastopnba jezika. Za više informacija pogledajete data sheet  ‘Standard voice messages’ .


Voice sounder beacon (FDS227-RW-C, FDS227-WW-C, FDS227-RR-C, FDS227-WR-C)

Ovi uređaji odgovaraju tipu  FDS227-xx. Konfiguracija se može integrisati fabrički:
● Još dva dodatna jezika  pored 15 standardnih jezika
● Još dva dodatna tona  pored 16 tonova
● Još dva dodatna događaja na dva jezika pored pet događaja
.

Uključuju unaprijed snimljene poruke za pet događaja.
Standardne glasovne poruke su dostupne na sledećim jezicima:

● Engleski (en) ● Njemacki (de)● Francuski (fr)● Spanski (es)● Italijanski (it)● Engleski (UK)● Holandski (nl)

● Svecki (sv)● Norveski (no)● Finski (fi)● Danski (da)● Polish (pl)● Portugalski (pt) ● Turski (tr)● Ruski (ru)