Fotonaponski sistemi rade na principu fotonaponske konverzije sunčevog zračenja koja se vrši na solarnim ćelijama koje se izrađuju od poluprovodničkih materijala. Fotonaponski sistem podrazumijeva sistem pomoću koga se vrši snadbijevanje jednosmijernom, naizmijeničnom, ili/I jednosmijernom I naizmijeničnom strujom. Sistem na kojima se vrši konverzija sunčevog zračenja i u električnu i u toplotnu energiju se nazivaju multifunkcionalni ili hibridni sistemi. Fotonaponska ćelija je uređaj koji vrši konverziju sunčevog zračenja u jednosmjernu struju.

Fotonaponske sisteme možemo podijeliti na:

  • Samostalni solarni sistemi –koji se koriste gdje ne postoji mogućnost snadbijevanja iz mreže
  • Mrežno povezani solarni električni sistemi
  • Pomoćni sistemi
Osnovni elementi sistema:

Solarni panel

Solarni paneli su skup solarnih ćelija, koje kada se izlože svijetlosti, na svojim krajevima daju određeni napon, najčešće 12V, 24V, 48V, koji se može koristiti za punjenje akumulatorskih baterija I kasnije za namjensku upotrebu. Solarne ploče se sastoje od solarnih ćelija. Kao jedna solarna ćelija ne može proizvesti dovoljno el. energije pa se one međusobno povezuju u solarnu ploču.

Kontroler punjenja

Kontroler punjenja je elektronski uređaj kojim se reguliše napon punjenja akumulatora. Kada napon dostigne 14.4V isključuje se punjennje, a kada usled potrošnje opadne na 13.4v opet uključuje punjenje. U slučaju velike potrošnje kada napon akumulatora dođe do kritične tačke od 10,5 v, uloga kontrolera je da isključi potrošače.

Solarne baterije

Solarne baterije omogućavaju sistemu dug radni vek I prilagođene su stalnom punjenju I pražnjenju. Solarni električni sistemi koji se koriste za obezbeđivanje električne energije kada trenutno ne postoji električna mreža, sadrži baterije.

Invertori

Invertori se koriste da bi promijenili jednosmijernu (DC) struju iz baterije u naizmijeničnu (AC) iz mreže. Većina solarnih sistema proizvodi jednosmijernu struju, neki solarni paneli imaju integrisan invertor na poleđini ploče, takozvani AS modul. Ako planiramo invertore da držimo u stanju pripravnosti, koristili bismo one koji imaju malu potrošnju u takvom stanju, a ako planiramo da koristimo invertore često biramo one sa velikom efikasnošću.