Sistemi za evakuaciju

Sistemi za evakuaciju i glasovni alarmi

Zgrade i infrastruktura postaju sve kompleksnije.
Klijenti konstanto mijenjaju zaposlene, spoljne saradnike i dobavljače. Nebrojeno mnogo ljudi prođe kroz zgrade u toku svakog dana.
Ali nisu svi upoznati sa zgradom i ne znaju gdje se nalaze izlazi u hitnim slučajevim.

U realnoj situaciji postoji veliki rizik da ljudi neće na siguran način moći da pobjegnu iz ugrožene zone.
U modernom društvu čine se veliki napori da ne dođe do događaja koji su opasni po život. Kao rezultat toga vlasnici i operateri zgrada su odgovorni za ono što se desi u njihovoj zgradi – pravno i moralno – čak i u slučaju nepredviđenih događaja u kojima se pokaže da napori uloženi u postojeće tehničke i organizacione resurse nisu bili dovoljni.

Razvijanje sigurnog i efikasnog alarma i koncepta pravila ponašanja u hitnim situacijama i uspješna primjena dodatnih mjera zahteva iskustvo i znanje.
Kao lider na tržištu protivpožarne zaštite, sigurnosti i automatizacije zgrada, Siemens pruža ovu vrstu stručnosti i daje efikasna rješenja koja zadovoljavaju vaše potrebe.