Video nadzor

Moderna umjetnost video nadzora

Naš portfolio video nadzora obezbjeđuje da ništa ne propustite. Sa ovim proizvodima ste maksimalno svjesni, minimizirajući rizik od lažnog alarma.
Nudimo dome kamere i kamere sa kućištem (obje sa opcijom za IP), objektive, sistem za upravljanje digitalnim videom, sistemima matrica, zglobnim držačima, kućišta i dodatke.
Kao i sa svim Siemens-ovim proizvodima koriste se poslednje tehnologije u proizvodnji kako bi se osigurao izuzetan kvalitet. Ovi proizvodi su dizajnirani kako bi se uklopili sa kontrolom pristupa i detekcijom provale i optimizirani su kako za instalatere tako i za krajnje korisnike.
Integracija sa SiPass sistemom kontrole pristupa osigurava punu interoperabilnost i postavlja ga kao standard. Šta više, omogućavamo i veoma zgodan daljinski pristup putem internet pretraživača ili pametnog telefona. Jednostavnost, fleksibilnost i pouzdanost.To je umjetnost sigurnosti.


Interoperabilnost
Ključ uspjeha svakog sistema sigurnosti je fleksibilnost – fleksibilnost kako za unapređivanje tako i za proširivanje sistema. Siemens-ov portfolio video nadzora se lako može proširiti kako se mijenjaju potrebe i integracija sa Siemens-ovim sistemima kontrole pristupa i detekcije provale obezbjeđuje kompletan sigurnosni sistem od jednog dobavljača.
img

Siemens-ov elektronski sigurnosni sistem posjeduje sposobnosti inherentne interoperabinosti, što znače da se lako i brzo međusobno povezuju. Prema tome, bez obzira na veličinu instalacije koja treba da se zaštiti, nije potrebno dodatno razvijanje. Samim tim, skraćujemo vrijeme potrebno za instaliranje, potrebu za naprednim treningom i na kraju, samo održavanje je pojednostavljeno. Ono što Siemens nudi je ustvari odmah spremno za korišćenje.
Bez obzira da li specifikujete, integrišete ili instalirate sigurnosni sistem potrebna su vam rješenja koja su dovoljno fleksibilna da bi zadovoljila vaše trenutne potrebe, a da pritom dozvoljava da se sistem proširi ili unaprijedi u kasnijem periodu.
Siemens-ovi proizvodi video kontrole dizajnirani su sa vašim zahtjevima na umu i pomoćiće vam da dobijete samo najbolje od svog sigurnosnog sistema.


CCTV – analogni ili IP?
Fundamentalni zahtjevi sigurnosnog sistema sa video nadzorom jesu da obezbjedi kvalitetnu sliku, lak pristup snimljenom materijalu i sposobnost da prati metu preko određenog prostora. Dalja poboljšanja bezbjednosti na sistemu takođe mogu uključiti sistem prepoznavanja ponašanja i sposobnost da na inteligentan način nadzire situacije kada postoji gužva.

I analogni i IP sistemi mogu vrlo efikasno da zadovolje ove zahtjeve. Tabela koja se nalazi niže ističe međusobne razlike analognog i IP sistema kako bi Vam pomogli da odlučite koji sistem je pogodni za Vas.

Analogni sistemIP sistem
Definicija sistemaStandardno rješenje sadrži sistem snimanja zatvorenog tipa u kome su monitori, kamere i rekorderi direktno povezani na njega. Broj komponenti u ovom sistemu je ograničen u zavisnosti od broja ulaza i izlaza koji su dostupni.Za razliku od analognog sistema ne postoji ograničen broj dozvoljenih komponenti. Korišćenje IP mreže omogućava integraciju sa ostalim sistemima uključujući kontrolu pristupa i detekciju provalnika, kao i opciju da se vrši daljinsko nadgledanje dodatnih mjesta.
Za budućnost Analogni sistemi se smatraju dobro uhodanim, što za rezultat ima pojednostavljeno nadgledanje i konfigurisanje. Pošto se analogno smatra zrelim rješenjem svaki budući razvoj će najvjerovatnije biti fokusiran na to da se postojeći sistem unapredi prije nego da se ide na razvoj nove tehnologije.Zahvaljujući aspektu otvorene tehnologije koju ima IP, a u poređenju sa tehnologijom zatvorenog tipa koji se povezuje sa analognim sistemom, IP komponente u mnogome imaju mogućnost poboljšanja funkcionalnost i veću rezoluciju koja za rezultat ima bolji kvalitet slike.
RezolucijaMaksimum 625 linija.Više različitih opcije koje idu od VGA do pune HD rezolucije.
Broj frejmova25 frejmova (PAL) / 30 frejmova (NTSC).Više različitih opcije.
Kašnjenje signala koji prenosi podatakeNema.Ima, u zavisnosti od propusnog opsega, mrežnog okruženja i drugih komponenti koje koriste istu mrežu.
Slabljenje signala koji prenosi podatkeDa, u zavisnosti od udaljenosti koju treba da pređe, video signal i tipa prenosa koji se koriti (npr. Coax, parica etc).Nema.