Detekcija požara

Sistemi za detekciju požara

Kompletni i inovativni sistemi za detekciju požara za sve potrebe. Svi Siemens sistemi za detekciju požara su veoma prilagodljivi:

  • od malih do veoma velikih i
  • od jednostavnih do složenih (kompleksnih)
  • pogodni za proširenje.

Siemens sistemi za detekciju požara omogućavaju besprekornu tačnost i lakoću korišćenja za osoblje koje se bavi održavanjem zgrada, instalatere i vatrogasce. Na prvi znak opasnosti pouzdani sistemi za detekciju požara aktiviraju alarme, ljudi se upućuju van ugroženih prostora putem glasovnih poruka i sistemi za gašenje požara se aktiviraju.