Uoči globalne pandemije, “pametne” zgrade širom svijeta pripremaju se za ponovno otvaranje.
Šta tehnologija može preduzeti da bi podržala kompanije i njihove zaposlene da se pouzdano vrate na svoj posao?  Prestavljamo vam pametne zgrade koje omogućavaju društvenu udaljenost i optimizaciju prostora ka udalejnim operatorima.

Kako pametne zgrade pomažu u borbi protiv koronavirusa?

Tehnologija moze da podrzi kompanije u preduzimanju mjera za zaštitu zaposlenih, kupaca, i partnera.  Naše preporuke za COVID-19 davaju informacije o konkretnim mjerama.

Pametne zgrade – novi član protiv Covid-a 19

Omogućava praćenje kontakata, iskorišćavanje prostora bez ugrožavanja zdrastvene organizacije i kompanije.

Širom svijeta okrenule su se mjerama praćenja kontakata i mjerama socijalne distance kako bi usporile ili zaustavile lanac prenosa virusa.
Kada su integrisani sa Enlighted IoT senzorima, uspostavljenim mjerama društvenog distanciranja takodje mogu upravljati
operateri zgrade uvidom u podatke o upotrebi prostorije ili zajednickih kancelarijskih prostora.
Aplikacija Comfy workplace omogućava operaterima i vlasnicima zgrade da stupe u kontakt sa stanarima i informišu ih, bezbjedno i produktivno.


Omogućite da vam zgrade postanu zdrava i sigurna mjesta

Zdravlje i sigurnost zaposlenih, partnera i kupaca je prioritet.
Napori pojedinaca koji praktikuju socijalno distanciranje i povećanje higijenske mjere mogu biti podržani tehnologijom pametnih zgrada.
Naše ponude za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju (HVAC), sobnu automatiku i sisteme upravljanje zgradama (BMS) pomožu u stvaranju produktivnih
i sigurnih radnih mjesta.

Omogućava pouzdanost i otpornost vaših zgrada i infrastrukture

Omogućava operateru zgrade da udaljeno kontrološe zgradu radi velikog uticaja na potrošnju energije, kako bi se osigurala ušteda troškova i smanjena emisija ugnjenika.