Siemens Smart Infrastructure je ažurirao svoju platformu Desigo CC  za upravljanje pametnim zgradama, koja pruža ujedinjavanje više softvera za više sistema i uređaja. Platforma sada Opširnije Nova verzija V5.0 Desico CC